Integritetspolicy

Information om Cookies

Nudda.se använder cookies för att spara information om de varor du har i din varukorg. Den lever så länge din webbläsare är öppen. Våra cookies innehåller ingen personinformation.

Säkerhet och sekretess

När du lägger en order hos oss uppger du dina personuppgifter. I de fall du väljer att betala mot faktura måste du även ange personnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi (samt Klarna som hanterar betalningen) lagrar och använder dessa uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla god service.

Nudda.se garanterar att aldrig lämna ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t ex att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

GDPR

Nedan beskrivs hur och varför nudda.se behandlar dina personuppgifter:

Varför lagras Dina personuppgifter?
Alla personuppgifter om dig lagras enbart för att kunna administrera våra kund- och leverantörsrelationer.

Vilka personuppgifter lagras?
Om dig, som kontaktperson hos ett företag som vi har kund- eller leverantörsrelationer till, lagras följande personuppgifter:

För- och efternamn
E-mailadress
Telefonnummer
Adress
Beställningsinformation


Hur använder vi data som lagras?
Alla ovan personuppgifter används enbart i arbetsrelaterat syfte, för att kunna skicka orderrelaterad information, orderbekräftelse, faktura, uppföljning el. dylikt och leverans av gods.

Hur länge sparas Dina uppgifter?
Alla personuppgifter lagras i vårt register så länge vi har kund- eller leverantörsrelation till dig eller din arbetsgivare. All mail-kommunikation sparas i högst två (2) år.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns i vårt register gällande dig, begära att felaktiga personuppgifter som rör dig rättas, få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga (kund- eller leverantörsrelation har upphört), få dina personuppgifter raderade om behandling förekommit på ett olagligt sätt, bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnat i felaktiga händer, lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Vem delar vi informationen med?
Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till tredje part förutom till våra underleverantörer som hanterar leveransen av din beställning. Ingen av våra underleverantörer har sin verksamhet i tredje land (länder utanför EU/EES) och därför kan vi säkerställa att alla personuppgifter hanteras i enlighet med kraven som ställs i GDPR.

IT-säkerhet
Vi har goda rutiner kring IT-säkerhet och använder oss av pålitliga partners för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Tillägg och ändringar
Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Kontakta oss
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig är du välkommen att kontakta oss på info@nudda.se.